R.I.P. Pennesamlerne

Utskrift
Kategori: Prodirkongens nyheter !!!
Publisert Skrevet av Erling Bjørn

 

 

R.I.P. Pennesamlerne 

 

 

Pennesamlerne vart danna som ei nettbasert pennesamlerforeining i 2010, og var meint som eit tilbud til de som ikkje er medlem i noko pennesamlerforeining. Dei første åra gjekk smertefritt, der vi hadde fleire pennetreff og stemninga var god for å halde fram. Og det vart bestemt at Pennesamlerne skulle ha Prodir DS5, som alle medlemmer fekk eit eksemplar av. Bildet under viser ein flott penn. 

 PENNESAMLERNES PRODIR DS5

 

Dei siste 2-3 åra, har Pennesamlerne slitt som penneforeining, av ulike årsaker. Vil ikkje kome inn på nokre av desse no, for no skal Pennesamlerne hugsast som eit friskt pust og som noko godt, som eg trur vi alle som har vore medlem i Pennesamlerne kjem til å sakne på ein eller annen måte. Eg har lyst å syne kva gåve vi medlemmane vart premierte med då det var bestemt at Penneforeininga skulle avviklast. Ei nydeleg valgt Parker Urban penn, som vil få sin heilt spesielle stad i Prodirkongen si samling for all tid. Bildet nedanfor her : 

 

PS parker urban

 

Kunne sikkert ha skrive mykje meir om dette, tida vil vise om eg legg til meir ........ Pennesamlerne hadde ei mengd med ulike penner, mulig det vart skrive meir om desse. 

 

 

------- www.prodirkongen.com -------

Tuesday the 16th. Kongen seier takk for besøket!
Copyright

©

Template © Joomla Template