Prodir-samlingen er registrert

Prodir samlinga er registrert! 

Etter nær 2 år er samlinga mi atter ein gong registrert. Eg har nemlig registrert den ein gong tidlegare, og årsaka til at eg startet på igjen, var at eg var fast bestemt på å kun samle Prodir og ikkje noko anna. Men tidene endrar seg, også for oss samlarar, ikkje lett å kvitte seg med penner som ein har samla på gjennom fleire år. Det kan vere penner som ein har fått frå familie, venner eller kollegaer på arbeid, for å nemne nokre. Det kan og vere penner som har ei heilt spesiell historie eller historisk tyding. So eg har landet på nokre få Pennemodeller i tillegg til Prodir. 
Per idag i samlinga, så er spesialiteten PRODIR, det kjem aldri til å verte endring på dette, så har eg Ballograf og Quill.

 CARRERA CUP

Om eg ikkje hugsar heilt feil, så har eg nok nokre andre typer og, men desse er i forbindelse med dei ulike bransjar som eg har valt å samle på. t.d. Volvo ....... 433 ulike stk ....... nokken betre ? 

 

So no når samlinga er registrert, så vil det no framover verte fokusert på å få bytta dubletter, oppdateringer til nettside og halde fram med søken etter nye penner til samlinga mi :) 

Vartdal 06.03.2018

Prodirkongen

www.prodirkongen.com 

 

R.I.P. Pennesamlerne

 

 

R.I.P. Pennesamlerne 

 

 

Pennesamlerne vart danna som ei nettbasert pennesamlerforeining i 2010, og var meint som eit tilbud til de som ikkje er medlem i noko pennesamlerforeining. Dei første åra gjekk smertefritt, der vi hadde fleire pennetreff og stemninga var god for å halde fram. Og det vart bestemt at Pennesamlerne skulle ha Prodir DS5, som alle medlemmer fekk eit eksemplar av. Bildet under viser ein flott penn. 

 PENNESAMLERNES PRODIR DS5

 

Dei siste 2-3 åra, har Pennesamlerne slitt som penneforeining, av ulike årsaker. Vil ikkje kome inn på nokre av desse no, for no skal Pennesamlerne hugsast som eit friskt pust og som noko godt, som eg trur vi alle som har vore medlem i Pennesamlerne kjem til å sakne på ein eller annen måte. Eg har lyst å syne kva gåve vi medlemmane vart premierte med då det var bestemt at Penneforeininga skulle avviklast. Ei nydeleg valgt Parker Urban penn, som vil få sin heilt spesielle stad i Prodirkongen si samling for all tid. Bildet nedanfor her : 

 

PS parker urban

 

Kunne sikkert ha skrive mykje meir om dette, tida vil vise om eg legg til meir ........ Pennesamlerne hadde ei mengd med ulike penner, mulig det vart skrive meir om desse. 

 

 

Kva er ein Prodir ?

Kva er ein Prodir ? 

 

Prodir er ein større kulepenn-produsent i Sveits. Prodir har eksistert sidan 80-talet og er ein av dei virkelig store aktørane innen kulepenn produksjon i Europa.

 

 Oversikt over Prodir sine ulike modeller :) 

 

                           

                                                           

 

 

 

Plan for hausten 2017

Iløpet av hausten så kjem Prodirkongen til å kome med ei rekke med ulike artikler, som inneheld fleire av dei ulike bransjane i samlinga. Dei eg vil utdjupe nærare er t.d. Volvo-samlinga, Legemiddel/Helse-samlinga, Audi/BMW/Porsche-samlinga, Hard Rock Cafe -samlinga, Harley-Davidson-samlinga. Eg ønsker også å belyse meir Prodir-pennen, ta føre meg dei ulike modellane av denne herlige skrivereiskapen. Eg har ei mengd med ulike pennerelaterte stoff, som eg håper vil treffe blant andre samlere, om det finst andre samlere igjen der ute ......... 

 

PRODIRKONGEN SIN LOGO
@prodirkongen.com

Status

Status pr 03.07.2017

 

 

 

I Prodirkongen si samling av kulepenner med logo og reklame, så finst det no 34.000 penner totalt som er registrert inn i Penhenge, med bilete. Av desse så er det 18.000 ulike Prodir penner, samt 11.000 Prodir dubletter og resten er andre pennetyper.......... kan nemne Cross, Quill, Eskesen, Parker, Bic, Stilolinea, Quill-kopi, Waterman og Harley Davidson !!!! Etterkvart skal det kome fleire penner ut på nettsida, og fleire bransjer skal verte belyste. Eg har fleire flotte " bransjer " som eg samler spesielt på, pga dette har eg ei mengd ulike pennetyper. Bransjane eg samler spesielt på er : Volvo, BMW, Audi, Viagra, Fagforbundet, Coca-Cola, Risperdal, Legemiddel, Siemens, Fotball-klubbar, Microsoft, Porsche............. 

Eg kan fortelje at eg har over 250 ulike penner med reklame/logo for Volvo , over 70 penner med BMW , 19 ulike Porsche penner, 2039 ulike penner med legemiddel-reklame, 22 ulike penner frå Microsoft.......osv ........ alt dette og meir til vil kome på nettsida etterkvart............ 

 

trykk her for å komme til Prodirkongen si nettside !!

 

------- www.prodirkongen.com -------

Tuesday the 16th. Kongen seier takk for besøket!
Copyright

©

Template © Joomla Template